Pálffy és Sedró Kft


ElérhetőségekNév: Pálffy és Sedró Kft
E-mail:
Telefonszám: +36 20 95 70 422; és +36 1 39 52 923
Skype: palffy.tibor2
Cím: 1125. Budapest, Galgóczy köz 9.
Honlap:

BemutatkozásTisztelt Hölgyeim és Uraim! 

Üdvözöljük honlapunkon. Cégünk 1996. májusában alakult. Tevékenységünket
elsősorban az ipari- kereskedelmi- telekingatlanok, fejlesztési területek eladásának, bérbeadásának közvetítése jellemzi. Az évek során széleskörű kapcsolatokat alakítottunk ki ingatlanirodákkal - közvetítő vállalkozókkal (országosan kb. 3.500), akikkel naponta cserélünk információkat a levelezőlistákon keresztül az InterNet segítségével. Így társirodáink kínálatából bővíthetjük repertoárunkat, mely az Önök lehetőségeinek határát is kiterjeszti. Ennek köszönhetően kialakult egy kölcsönösségen alapuló együttműködés közöttünk, melynek köszönhetően ügyfeleinket még hatékonyabban tudjuk kiszolgálni.

 palffysedro.ingatlan.com 

Megtisztelő látogatásukat köszönve kérjük, lapozza át jobbnál jobb ajánlatainkat. Ha ezek között mégsem találják meg céljaiknak megfelelő raktárt, üzemcsarnokot, fejlesztési területet, vagy kereskedelmi ingatlant, stb. írjon - jelezzen nekünk. Várjuk azon látogatóink felkérő leveleit is, akik eladni, bérbe adni kívánják ingatlanjaikat. Jelezzék, ha ingatlanvásárláshoz hitelt kívánnak felvenni. Még akkor is, ha netán valahol már elutasításban volt részük. Ebben is tudunk hatékonyan segíteni.

Mindezeket együttvéve, Örömünkre szolgálna, ha a jövőben Önöket vagy cégüket ügyfeleink között tarthatnánk számon. 

Felhívjuk szíves figyelmüket:

2012 január 01.-től kötelezően a 176/2008. (VI. 30.) számú Kormányrendelet előírja a Magyarországon minden új, és használt lakó, irodai, ipari épületek energetikai jellemzőinek tanúsítását. A tanúsítás elkészítésének kötelezettsége új épület esetén az építtetőt terheli. Használt építmények esetén a tulajdonosnak/üzemeltetőnek kell elvégeztetni, amennyiben az ingatlan értékesítésre, vagy tartósan bérbeadásra kerül. A tanúsítványokat, illetőleg azok hiteles másolatát mellékelni kell az adásvételi, vagy bérbeadási szerződés mellé. Ezek elmulasztása büntető szankciókat von maga után.

Szeretnénk jelezni, cégünk megfelelő képzettséggel és jogosítvánnyal rendelkező szakember közreműködésével az előírtak szerint vállalja lakások, irodák, ipari létesítmények (raktárak, műhelyek, üzemcsarnokok) energiatanúsítványainak szakszerű elkészítését.

Figyelemmel a fentiekre, várjuk szíves megkeresésüket.


Tisztelettel: Pálffy Tibor ügyvezető


 

Az ingatlanközvetítés története

Az ingatlanközvetítés, mint szakma, Magyarországon sem új keletű dolog. Ingatlanügynökökre már a XIX. században is szükség volt. Az 1867-es kiegyezés után a magyar gazdaság rohamléptekkel fejlődött. A régi, nemesi földbirtokok jövedelemtermelő képességét fokozatosan meghaladta az újonnan kialakuló ipar, bankszféra, és más területeken megjelenő vállalkozások jövedelmezősége. Az egyre jobban erősödő gazdaságban a pénz vált a legfőbb értékmérővé. A régi nemesi birtokok jövedelemtermelő képességét pedig csak tőkebevonással, fejlesztéssel lehetett javítani. Ehhez sok pénz kellett, ami nem mindegyik birtokosnak állt rendelkezésére. Ezért a birtokok gyakran kerültek eladósorba. Ám az arisztokrata tulajdonosok rangon alulinak tartották, hogy birtokaik eladásánál személyesen tárgyaljanak. Így jelentek meg először az ingatlanügynökök. Akik hamarosan megbecsült tagja lettek a társadalomnak, hiszen feladatuk diplomácia érzéket, összeköttetéseket kívánt. Tevékenységük révén kapcsolatba kerültek alsóbb és felsőbb körökkel. Az ország hatalmas gazdasági fellendülés időszakába ért. A városok, de főként a főváros szédületes ütemben terjeszkedett. Egyre több üzem, gyár, új lakás épült, egyre több ingatlanügylet keletkezett. Az ingatlanügynöki tevékenység szakmává vált. A növekvő lehetőségek az ingatlanügynökök számát is megnövelte. Tevékenységüket szabályozni kellett. A századforduló előtt már iparigazolványt állítottak ki működésükhöz.
A két világháború között a szakma tovább fejlődött. Műveléséhez ekkor a Földművelésügyi Minisztérium engedélyére volt szükség. Érdekes megemlíteni, hogy ebben az időszakban a közvetítőknek a maihoz képest nagyobb jogkörük és felelősségük volt. A nagyobb üzleti mozgásteret a minisztérium, a tevékenységet engedélyező eljárás szigorításával és óvadék fizetésével igyekezett megbízhatóvá tenni.
1949, az államosítások éve után, az ingatlanközvetítői tevékenység is kötelezően igénybeveendő állami monopólium lett. Majd 1971-ben megszüntették ugyan a tanácsi ingatlanközvetítés kötelező voltát, de a ingatlanközvetítés továbbra is állami monopólium maradt. Néhány módosítás történt 1982-ben, ami felemásra sikeredett. A közvetítésre jogosultak körét kiterjesztették. Beléptek az ügyvédi munkaközösségek, a szövetkezetek és maradtak a tanácsi ingatlanközvetítő szervek is. E rendelet következtében más-más gazdasági forma volt hivatott a magántulajdonú, a szövetkezeti tulajdonú, illetve a tanácsi lakásokkal kapcsolatos ingatlanügyletek közvetítésére. Problémák akkor merültek fel, mikor egy szövetkezeti lakást egy magántulajdonú lakásra kívántak cserélni. Egy olyan ingatlanügylet, amelyben szövetkezeti, tanácsi és magántulajdonú lakás is szerepelt a jogi és hatásköri korlátok miatt, rendkívül bonyodalmas és néha jogilag is megtámadható szerződéseket eredményezett.
A rendszerváltás után az új helyzetnek megfelelően módosították az ingatlanközvetítés szabályozását, és a 91/1988. (XII.22.) MT rendelettel új alapokra helyezték. Az új lehetőségek hatására egymás után alakultak meg a közvetítő irodák, vállalkozások. Néhány kisebb módosítás után, 1993-ban (10/1993. /XII. 30./ MüM rendelet) szabályozták az ingatlanközvetítők vizsgáztatásának általános szabályait. A 8/1995 (V.25.) sz. BM rendelet alapján már értékbecslés is végezhető.
A közvetítők a megváltozott rendszerben kezdetben a beáramló nyugati cégek, illetve az újonnan alakuló magyar vállalkozások számára kerestek megfelelő vételi, bérleti lehetőségeket. A bérlakások tömeges privatizációja további lehetőségeket nyitott az ingatlanforgalmazásában. Az új ingatlantulajdonosok egyre nagyobb mértékben vették igénybe az irodák szolgáltatásait. A közvetítőknek egyre több szerep jutott, így az ingatlanirodák száma is gyorsan emelkedett.
Az ingatlanközvetítői tevékenység létjogosultságát, a szolgáltatásukat igénybevevők egyre növekvő száma indokolja. A lakosság körében a lakóingatlanokkal foglalkozó irodák ismertek. Ez a szegmens növekvő szeletét képezi a közvetítői tevékenységnek, de bőven hagy teret további, párhuzamos lehetőségeknek. Vannak irodák, amelyek, csak mezőgazdasági földterületekre, erdőkre, míg mások raktárakra, logisztikai bázisokra, vagy irodaépületekre szakosodtak.
A rendszerváltás óta eltelt 18 év a szakma szempontjából sem volt zökkenőmentes. Hiszen itt is voltak, akik megfelelő szakmai ismeretek nélkül vágtak bele. Ezek a vállalkozók előbb-utóbb kiestek. Voltak tisztességes vállalkozók is, akik nem bírták a versenyt, a bevételeik nem érték el a működési költségeiket. Ez a folyamat napjainkban is tart. Budaörsön is megfigyelhető, hogy ház falán megjelenik a tábla, hogy ingatlaniroda nyílt, majd egy félév-év múlva a tábla eltűnik. Ez nem csak a kis irodáknál, nagyobb hálózatoknál is előfordulhat.
Budaörs lakosságát a helyi irodák kapacitása többszörösen kiszolgálja. A piaci törvények ezért várhatóan itt is szelektálni fognak. Csak azok az irodák maradnak fenn, amelyeknél adott a szakmai háttér, amit megfelelő emberi hozzáállás kísér. Hogy mely irodák lesznek ezek, azt a lakosok döntik el azzal, hogy megbízásaikat mely irodáknak adják.

 

Bérbeadó raktárak, ipari ingatlanok Budapesten és Pest megyében. 
Ingatlan befektetés - Ipari ingatlan, bérbeadó telek, üzemcsarnok, raktár, iroda és üzlethelyiség hasznosítás. 
Ipari és kereskedelmi ingatlan hasznosítás, befektetés és bérbeadás. 
Telephely, irodaház, logisztikai ingatlanok bérlés valamint kiadó, eladó, bérbeadó raktárak, irodák közvetítése. 
Eladó, kiadó és bérbeadó új illetve használt raktár, iroda, üzlethelyiség, üzemcsarnok - ipari ingatlan, fejlesztési terület hasznosítása.

ipari & kereskedelmi ingatlanok | kiadó raktár | eladó fejlesztési terület | kiadó irodaház | eladó telek | kiadó üzemcsarnok | eladó üzlethelyiség
befektetés | kiadó ingatlanok | ingatlaniroda | eladó logisztikai ingatlanok | kiadó telephely | raktár bérbeadás | telephely bérlés


MunkahelyekPálffy és Sedró Kft.
Levélcím: 1125 Budapest, Galgóczy köz 9. - Székhely:2721 Pilis, Akácfa u. 30

Hirdetések
Működési terület